Priser

Våre priser følger Helfo’s egenandelstakster. Egenandelen kan varierer mellom 177kr og 450kr avhengig av hvor lang tid timen tar.

Dersom man når egenandelstaket vil man automatisk få frikort fra Helfo. For 2022 er dette beløpet 2921 kr. Det vil si at dersom man betaler mer enn dette tilsammen i løpet av året 2022, får man frikort og trenger ikke betale mer egenandel det året.