Priser

Våre priser følger Helfo’s egenandelstakster. Egenandelen kan varierer mellom 171kr og 450kr avhengig av hvor lang tid timen tar.

Dersom man når egenandelstaket vil man automatisk få frikort fra Helfo. For 2021 er dette beløpet 2460 kr. Det vil si at dersom man betaler mer enn dette tilsammen i løpet av året 2021, får man frikort og trenger ikke betale mer egenandel det året. Nytt av året er at alle egenandeler hos lege, fysioterapeut og noen tannhelsetjenester går på samme frikort.