Priser

Våre priser følger egenandelstakstene. Egenandelen kan varierer mellom 177kr og 450kr avhengig av hvor lang tid timen tar.

Dersom man når egenandelstaket vil man automatisk få frikort fra Helfo. For 2023 er dette beløpet 3040 kr. Det vil si at dersom man betaler mer enn dette tilsammen i løpet av året 2023, får man frikort og trenger ikke betale mer egenandel det året.