Våre fysioterapeuter

 • Navn: Morten Kløvstad
 • Fysioterapeut

2018-06-14 12.04.09

 • Navn: Marit Ones
 • Fysioterapeut

2018-06-14 10.34.20

 • Navn: Jørn Aslak Buvarp
 • Fysioterapeut

2018-06-19 12.47.03

 • Navn: Joakim Mælashaug Ordahl
 • Fysioterapeut/Manuellterapeut
 • Utdanning:
  • Bachelor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen 2009
  • Mastergrad i manuellterapi ved Curtin University Perth 2012
  • Mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole 2015

2018-06-14 10.35.10

 • Navn: Jan Vidar Tonga Aune
 • Fysioterapeut
 • Videreutdanning i fysioterapi for eldre
 • Tar for tiden mastergrad i manuellterapi. Er tilbake januar 2023
 • Navn: Tarjei Madslien Balsvik
 • Fysioterapuet/Manuellterapeut
 • Er nå vikar for Jan Vidar Tonga Aune
 • Utdannelse

-Idrett, friluftsliv og helse – OsloMet 2010-2011
-Bachelor i fysioterapi – UC Syddanmark 2012-2015
-Fysioterapi for eldre – OsloMet 2017
-Tverrfaglig smertebehandling – Universitetet i Sørøst-Norge 2018
-Master i Musculosceletal Physiotherapy – Curtin, Perth, Australia 2019

 • Faglig interessefelt

-Akutte og langvarige muskel- og skjelettplager Idrettsskader Rygg, skulder og kneproblematikk

 • Mer info

-Spesiell interesse for styrke- og utholdenhetstrening

IMG_3019

 • Navn: Erik Kløvstad
 • Fysioterapeut
 • Er nå vikar for Morten Kløvstad